liuoksėti

liuoksėti
liuoksė́ti, liúoksi, -ė́jo intr., liúoksėti, -i, -ėjo J.Jabl bėgti šuoliais, šokuoti, striuoksėti: Ėgi pušin iš pušies voverytė liúoksi A.Baran. Kas ten liúoksi per lauką, gal šuva kiškį veja? Ps. Negalėtų ristute bėgti, tuoj ima liúoksėti Gs. Mūsų arklys vis liuoksė́damas bėga Vžns. Iš pradžių Vytelis liuoksėjo voros priešakyje, čia būgnininkui, čia vėliavininkams bėgo už akių .

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • liuoksėti — vksm. Nuo šakõs ant šakõs liuoksėjo voverytė …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • Список праиндоевропейских корней — Для улучшения этой статьи желательно?: Найти и оформить в виде сносок ссылки на авторитетные источники, подтверждающие написанное …   Википедия

  • apliuoksėti — intr. Š apjoti, apibėgti liuoksint, šokuojant. liuoksėti; apliuoksėti; atliuoksėti; įliuoksėti; išliuoksėti; nuliuoksėti; perliuoksėti; praliuoksėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atliuoksėti — intr. Š atbėgti liuoksint: Tik Margis, pašokęs iš pakluonės, atliuoksėjo jos pasitikti V.Myk Put. Pirmutinė medžių šakomis atliuoksėjo voverė, paskui atbėgo kiaunė su vilku rš. Štai ir kiškis atliuoksėjo Rk. Va, Levutė jau ir atliuoksi padaržiais …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • driūksėti — driūksėti, driūksi, ėjo intr. 1. Kos42 pašokomis eiti, bėgti, liuoksėti, šokinėti, šokuoti: Bėrasai jau driūksi kažin kur Kp. Mūsų bėris labai driūksi (krūpčioja, baidosi): maža kiek, tuoj driūkt ir šoka Km. Jis eidamas driūksi Rk. 2. prk.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išliuoksėti — intr. išbėgti liuoksint: Varlė liuokt, liuokt išliuoksėjo iš valkos ant kalnelio Š. Kraipydamasis lyg juokdarys išliuoksėjo lauk rš. liuoksėti; apliuoksėti; atliuoksėti; įliuoksėti; išliuoksėti; nuliuoksėti; perliuoksėti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kabalduoti — kabalduoti, uoja, ãvo intr., kàbalduoti, uoja, avo 1. sunkiai eiti, krypuoti, vos vilktis: Tas arklys teip sunkiai kabalduoja, matyt, senas Dgl. Avys kàbalduoja su branktais Šk. Supančiotas arklys kabalduoja kabaldai, kabaldai Ukm. 2. šlubuoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kepersuoti — kepersuoti, uoja, ãvo intr., kèpersuoti, uoja, avo 1. šokuoti, liuoksėti: Paleidau kraliką, jis tuo ir kepersuoja į daržą Gs. Sa, šunie, kiškis parugėj kepersuoja! Srv. Žiūriu – gi avelė po daržą kepersuoja Jon. Blogas arklys žydo kèpersuoja… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kveksėti — kveksėti, kvèksi, ėjo intr. d. liuoksėti, striksėti (?): Svotukai mažasis, par kur atjojai? Par kvietieną kveksėdamas JV536 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • leketuoti — leketuoti, uoja, ãvo, lèketuoti, uoja, avo K 1. tr. NdŽ, Žgč vyti su leketu virves: Duok jam daugiau kanapių leketuoti šniūrams Up. 2. intr. pamažu klibinti: Suk arpą smagiau – ką čia dabar leketuoji?! Dbk. 3. intr. bėgti, važiuoti: Iš turgaus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”